Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2011

9231 417e
Reposted fromtayfun tayfun
kachna100
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka vialanforme lanforme
0096 b658

fuckandblowme:

fuckk me.

Reposted fromtayfun tayfun viaRat-Inc Rat-Inc
kachna100
Byle do sylwestra. A później znów ten sam bezsensowny, wykańczający zapierdol.
Reposted fromdyspnea dyspnea vialanforme lanforme
kachna100
1621 54c7 500
Reposted fromRat-Inc Rat-Inc viaoleonora oleonora
kachna100
Nic mnie dobrego dzisiaj poza łóżkiem nie czeka
— Ja
Reposted fromtrupijad trupijad vialanforme lanforme
kachna100
9161 e93e
Reposted fromzycienakrawedzi zycienakrawedzi vialanforme lanforme
kachna100
6023 8193
Reposted fromSuzi Suzi viaoleonora oleonora
kachna100
7903 95e9 500
Reposted fromlanforme lanforme viaoleonora oleonora
kachna100
Mam niezdrowy zwyczaj oddalania się od ludzi, tylko po to, żeby sprawdzić czy będą mnie gonić.
Reposted fromwowlovely wowlovely viaoleonora oleonora
kachna100
Reposted fromanks anks viaoleonora oleonora
kachna100
6467 bd76 500
Reposted fromiwannaforget iwannaforget viaoleonora oleonora
kachna100
Rozchodzą się nasze drogi, znikają marzenia.. a my? możemy im tylko smutno pomachać..
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
kachna100
Reposted frommirriam mirriam viaoleonora oleonora
kachna100
7558 c12e
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaoleonora oleonora
kachna100
1. Uwolnij swoje serce od nienawiści.
2. Uwolnij swój umysł od zmartwień.
3. Żyj prosto.
4. Daj więcej.
5. Oczekuj mniej.
— JB
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
kachna100
7454 3296

A dym i kofeina próbują mój świat zatrzymać.
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
kachna100
8626 f56f 500

Przed siebie, zostawiać w tyle co złe..
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
kachna100
7980 57c7

Pozdrawiam Was, byli - najbliżsi..
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
kachna100
0241 9b97

Dziś lżejszym sen będzie.
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl